รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง/ หลายอัตรา

jlineกิจกรรม

เรายังต้องการผู้ที่มีความสามารถและสนใจร่วมงานกับเราในหลายตำแหน่ง

ในเขตพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ – นวมินทร์ -จรัญสนิทวงค์ -วัชรพล -อมตะนคร -ศรีราชา

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

01 ผู้จัดการอาคาร

 • มีความรู้ด้านการบริหารอาคาร
 • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

02 จนท.ธุรการ/การเงิน

 • จัดทำการเงินรับ – การเงินจ่าย (ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/จัดทำชุดสำคัญรับ-สำคัญจ่าย)
 • จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดูแลสต๊อกทรัพย์สิน
 • งานต้อนรับลูกค้า
 • งานด้านเอกสารธุรการ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

03 หัวหน้าช่าง

 • จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
 • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
 • ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีชำรุดและจัดหารควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
 • ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
 • อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ

04 ช่างอาคาร

 • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด
 • ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร
 • ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี

 

ติดต่อได้ที่  74/5  อาคารลีฟวิ่งเพลส 2  ซอยศูนย์วิจัย 14 (ABC)  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานครฯ  10310

โทรศัพท์  02-007-0117

สำนักงานใหญ่ทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.