งานครบรอบ 3 ปี บริษัท เจไลน์ แมเนจเม้นท์

jlineกิจกรรม

เนื่องจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท ได้มีการจัดทำบุญในช่วงเช้าเพื่อเป็นศิริมงคลแกบริษัท และ พนักงานในองค์กร

” เอาบุญมาฝากันค่ะ ”